MotoChina - Diskuzní fórum

Diskuzní fórum o motorkách, čtyřkolkách propjeno s webem levnemoto.com

reagovat

Jaký řidičák na čtyřkolku se žlutými čísly(traktor)

Primitiv
2020-04-21 10:44:29
Hodně se lidé ptají jaký řidičák potřebujete na čtyřkolku kategorie T3b tedy jako traktor na žlutých značkách.sami úředníci v tom mají zmatek.tak tedy postačí Vám papíry na auto tedy B.
Policie České republiky
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
Odbor služby dopravní policie
Řidičské oprávnění pro řidiče traktoru s hmotností do 3,5 tuny – vyjádření

Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia (dále jen „ŘSDP PP ČR“) obdrželo Váš dotaz, ve kterém požadujete, abychom se vyjádřili k případu kontroly řidiče traktoru s hmotností do 3,5 tuny, který vlastní řidičské oprávnění skupiny B. V souvislosti s touto problematikou Vaše součást dovodila nesoulad mezi Směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 2006/126/ES o řidičských průkazech a mezi zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), při samotném výkladu, které řidičské oprávnění je třeba pro řízení zmíněného malotraktoru.
K tomuto Vám sděluji následující. Gestorem zákona o silničním provozu je Ministerstvo dopravy ČR, a to je také oprávněno vydávat stanoviska k jednotlivým ustanovením zmíněného zákona. Z tohoto důvodu byla předmětná problematika konzultována s pracovníky Ministerstva dopravy ČR, kteří se shodují s názorem ŘSDP PP ČR, že k řízení traktoru s největší povolenou hmotností nepřevyšující 3,5 tuny postačuje řidičské oprávnění sk. B („motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v § 80a, odst. 1, písmenech a) až e) zákona o silničním provozu, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti: 1. nepřevyšující 750 kg; 2. převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg, nebo 3. převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg, jedná-li se o řidičské oprávnění v rozšířeném rozsahu“).
Závěrem uvádíme, že nám není znám žádný jiný právní výklad, který by prezentovalo Ministerstva dopravy ČR či Policie ČR, tak, je uvedeno v reportáži ČT v odkazu podatele pana Ivana Varcholy. Z tohoto důvodu také ŘSDP PP ČR neuvažuje o vydání usměrnění činnosti k uvedené problematice.
Zpracoval: JUDr. Pavel ......, tel. 834 ...., e-mail: rsdp.........@pcr.cz


plk. Ing. Tomáš L....
ředitel služby dopravní policie

  reagovat